top of page

Kurullar ve Komisyonlar

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yedek Üyelere erişebilirsiniz

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı

 • Grey LinkedIn Icon

Prof.Dr. Ertuğrul KAYA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

 • Grey LinkedIn Icon

Uzm.Dr. Ayşe GÜRKAN

SBÜ İzmir Tepecik E.A.H.

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Grey LinkedIn Icon

Doç.Dr. Zeynep TIRMIKÇIOĞLU

İKÇÜ İzmir Atatürk E.A.H.

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Grey LinkedIn Icon

Uzm.Dr. Aykut ÖZTÜRK

SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 • Grey LinkedIn Icon

Doç.Dr. İsmail YILMAZ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yönetim Kurulu Saymanı

 • Grey LinkedIn Icon

Dr.Öğr.Üyesi Neslihan DÜZENLİ

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

 • Grey LinkedIn Icon

Prof.Dr. Yusuf ERGÜN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yönetim Kurulu

Yedek Üyeler

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Prof.Dr. İsmail ÜN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Dr.Öğr.Üyesi Demet Döndü KASIM

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Uzm.Dr. Mehtap PEKTAŞ

SBÜ Mersin Şehir Hastanesi

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Uzm.Dr. Zuhal KALTUŞ

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Dr.Öğr.Üyesi Buket GÜNGÖR

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Dr.Öğr.Üyesi Ender TEKEŞ

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üye

 • Grey LinkedIn Icon

Prof.Dr. Murat OLUKMAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Asil Üyeler

 • Grey LinkedIn Icon

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Grey LinkedIn Icon

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Grey LinkedIn Icon

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Denetleme Kurulu

Yedek Üyeler

 • Grey LinkedIn Icon

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Grey LinkedIn Icon

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

 • Grey LinkedIn Icon

SBÜ Bursa Yüksek ihtisas EAH

Komisyonlar    

Ek Ödeme Komisyonu

Başkan:
Prof. Ertuğrul KAYA

Üyeler:
Uzm. Dr. Enes KARABULUT
Uzm. Dr. Sema ORAL
Uzm. Dr. Mehtap UĞURLUER
Dr.Öğr.Üyesi Demet Döndü KASIM

Eğitim Komisyonu

Başkan:
Prof. Dr. Murat OLUKMAN

Üyeler:

 

Komisyonlar
Toplantı Kararları
bottom of page