top of page
Holding Kitaplar

TIBBİ FARMAKOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

KISIM 1

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adı: “Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği”dir. Derneğin kısa adı “TFUD”dur.

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin merkezi İzmir’dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

KISIM 2

Derneğin Amacı, Uzmanlık Alanının Tanımı ve Faaliyet Alanları

Derneğin Amacı

Madde 3- Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği (TFUD); tıbbi farmakoloji uzmanlarının bir araya gelerek oluşturdukları ticari amacı olmayan, mesleki, bilimsel ve eğitimsel amaçlı ulusal tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğin amaçları aşağıda tanımlanmıştır;

  1. Tıbbi farmakoloji uzmanlık alanıyla ilgili eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, korumak ve geliştirmek,

  2. Ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,

  3. Tıbbi farmakoloji uzmanlık dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesini sağlamak,

  4. Üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak,

  5. Tıp fakültelerindeki tıbbi farmakoloji ana bilim dalları bünyesinde klinik farmakoloji birimleri açılmasını teşvik etmek,

  6. Hastanelerde tıbbi farmakoloji uzmanı tıp doktorlarınca klinik farmakoloji birimleri açılmasını teşvik etmek,

  7. Klinik farmakolojinin tıbbi farmakoloji uzmanlığının altında bir yan dal uzmanlığı haline getirilmesi ve tıp fakültelerindeki tıbbi farmakoloji ana bilim dalları bünyesindeki klinik farmakoloji birimlerinin klinik farmakoloji bilim dalları haline getirilmesi için çabalamak,

  8. Bu amaçlar doğrultusunda üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate almak.

 

bottom of page