top of page

Çalışma Grupları

Tıbbi Farmakoloji Eğitimi

Çalışma Grubu

Klinik Araştırmalar

Çalışma Grubu

Akılcı İlaç Kullanımı

Çalışma Grubu

ÇALIŞMA GRUPLARI, KOMİSYONLAR VE ETİK KURUL STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI

1. AMAÇ

Bu doküman, Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği (TFUD) bünyesinde kurulan çalışma gruplarının, komisyonların ve etik kurulların standart çalışma yöntemi esaslarının belirlenmesi amacıyla Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği Tüzüğü’ne paralel olarak hazırlanmıştır.

İş Yerinde İş Ortakları

Gruplar

Prof. Dr. Cahit NACİTARHAN

Uzm. Dr. Merve YILMAZ BOZOĞLAN

Uzm. Dr. Nermin GÜREL

Prof. Dr. Coşkun SILAN

Prof. Dr. Murat OLUKMAN
 

Uzm. Dr. Ulya KESKİN

Prof. Dr. Ali Yağız ÜRESİN

Dr. Öğretim Üyesi Buket GÜNGÖR

Uzm. Dr. Enes KARABULUT

Prof. Dr. Yusuf ERGÜN

Dr. Öğretim Üyesi Bahar ERBAŞ

Uzm.. Dr. Elif ONAT
 

Uzm. Dr. Nermin GÜREL

Dr. Öğretim Üyesi Buket GÜNGÖR

Uzm. Dr. Elif ONAT

Prof. Dr. Ertuğrul KAYA

Uzm. Dr. Merve YILMAZ BOZOĞLAN

Uzm. Dr. Sema ORAL

Prof. Dr. Cahit NACİTARHAN
 

Prof. Dr. Ender TEKEŞ

Uzm. Dr. Mehtap Pektaş

Uzm. Dr. Necla BENLİER
 

Prof. Dr. Yusuf ERGÜN

Tıbbi Farmakoloji Eğitimi Çalışma Grubu
Klinik Araştrmalar Çalışma Grubu
Areas of Expertise
bottom of page