top of page
Tanımı

Hakkımızda

Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği (TFUD); tıbbi farmakoloji uzmanlarının mesleki, bilimsel ve eğitimsel amaçlarına hizmet eden ulusal tıpta uzmanlık derneğidir. 

Vitaminler ve haplar

Tarihçe

Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği (TFUD); Türkiye’deki farmakoloji uzmanlığı eğitimi almış ve almakta olan hekimlerin mesleki, bilimsel ve eğitimsel faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında  sanal ortamda başlayan dernek kurma girişimimiz dokuz gönüllü üyenin bir araya gelmesiyle 23.10.2019 tarihinde Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği (TFUD) adı altında tüzel kişilik kazanmıştır. 13.12.2019 itibariyle de Tüzüğümüz kabul edilerek nihai hedefe varılmıştır.

Tarihçe
Kurucu Üyeler

Derneğimizin Kurucu Üyeleri
* Alfabetik sırayla yazılmıştır

inkedin.png

Bahar ERBAŞ

Dr. Öğretim Üyesi

inkedin.png

Demiroğlu Bilim Üniversitesi,

Tıp Fakültesi

inkedin.png

Cahit NACİTARHAN

Prof. Dr.

inkedin.png

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

inkedin.png

Ertuğrul KAYA

Prof. Dr.

inkedin.png

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

inkedin.png

Nermin GÜREL

Uzm. Dr.

inkedin.png

SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

inkedin.png

Yusuf ERGÜN

Prof. Dr.

inkedin.png

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Tıp Fakültesi

inkedin.png

Buket GÜNGÖR

Uzm. Dr.

inkedin.png

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü

inkedin.png

Enes KARABULUT

Uzm. Dr.

inkedin.png

SBÜ İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

inkedin.png

Murat OLUKMAN

Prof. Dr.

inkedin.png

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

inkedin.png

Sema ORAL

Uzm. Dr.

inkedin.png

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Misyonumuz-Vizyonumuz
Grafik & Steteskop

Misyonumuz

TFUD; Tıbbi Farmakoloji uzmanlık alanıyla ilgili eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, Tıbbi Farmakoloji uzmanlık dalının saygınlığını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 
Özellikle, tıp fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde Klinik Farmakoloji birimleri açılmasını sağlamak, Tıbbi Farmakoloji Uzman Doktorlarının mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek için her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmaktır. Bir meslek örgütü olarak Tıbbi Farmakoloji alanıyla ilgili sağlık politikalarını toplum yararına olacak şekilde etkilemektir.

Vizyonumuz

Tıbbi Farmakoloji uzman doktoru olarak; ilacın keşfinden hastalara uygulandığı ana kadar tüm evrelerde aktif rol almayı,   uygun çalışma koşulları içinde her zaman kendilerini geliştirebilmeyi, kaliteli klinik araştırmalar yapabilmeyi, Türkiye'de Tıbbi Farmakoloji'nin gelişmesine hizmet etmeyi ve bu alanın geleceğini şekillendirmeyi hedeflemektedir.

Üyelerimiz
Holding Kitaplar

KISIM 1

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı

Madde 1- Derneğin adı: “Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği”dir. Derneğin kısa adı “TFUD”dur.

Derneğin Merkezi

Madde 2- Derneğin merkezi İzmir’dir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

KISIM 2

Derneğin Amacı, Uzmanlık Alanının Tanımı ve Faaliyet Alanları

Derneğin Amacı

Madde 3- Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Derneği (TFUD); tıbbi farmakoloji uzmanlarının bir araya gelerek oluşturdukları ticari amacı olmayan, mesleki, bilimsel ve eğitimsel amaçlı ulusal tıpta uzmanlık derneğidir. Derneğin amaçları aşağıda tanımlanmıştır;

  1. Tıbbi farmakoloji uzmanlık alanıyla ilgili eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde bilimsel standartları oluşturmak, korumak ve geliştirmek,

  2. Ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,

  3. Tıbbi farmakoloji uzmanlık dalının saygınlığının korunması ve yüceltilmesini sağlamak,

  4. Üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak,

  5. Tıp fakültelerindeki tıbbi farmakoloji ana bilim dalları bünyesinde klinik farmakoloji birimleri açılmasını teşvik etmek,

  6. Hastanelerde tıbbi farmakoloji uzmanı tıp doktorlarınca klinik farmakoloji birimleri açılmasını teşvik etmek,

  7. Klinik farmakolojinin tıbbi farmakoloji uzmanlığının altında bir yan dal uzmanlığı haline getirilmesi ve tıp fakültelerindeki tıbbi farmakoloji ana bilim dalları bünyesindeki klinik farmakoloji birimlerinin klinik farmakoloji bilim dalları haline getirilmesi için çabalamak,

  8. Bu amaçlar doğrultusunda üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve tüm etkinliklerinde etik standartları dikkate almak.

 

bottom of page